Ekmeğe zam tartışması büyüyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Dinç, ekmeğe yapılan zamların piyasa koşulları ve ülke gerçekleriyle bağdaşmadığı söyledi

Ekmeğe zam tartışması büyüyor

Mustafa Dinç, bu sezon ekmeklik buğday fiyatlarının 60 kuruş civarında olduğunu, 2008 yılına göre 10 kuruşluk bir artış yaşandığını belirtti.

Buğdayın ekmek içindeki maliyet payının yüzde 21 olduğunu ifade eden Dinç, "Buğdaydaki 10 kuruşluk artışın ekmek fiyatlarına yansıması ise 2 kuruş olacaktır.

EKMEK ZAMMI KARMAŞASI

EKMEĞE YÜZDE 15 ZAM

Maliyete etki eden enerji, işçilik gibi diğer unsurlarda kayda değer bir artış yoktur. Ancak buna rağmen son bir yıldır zammın altyapısı hazırlanmakta ve ekmeğe zam geleceği açıklanmaktadır.

Maliyetlerde zam gerektiren bir artış olmamasına rağmen psikolojik olarak zam açıklamaları yaparak bu güne kadar geldiler" dedi.

Bu zammın piyasa koşulları ve ülke gerçekleriyle bağdaşmadığını savunan Dinç, bu noktada zam yapılmasının fırsatçılıktan ibaret olduğunu ileri sürdü.

"HUKUKİ AÇIDAN GEÇERSİZ"

Hukuki açıdan da yapılan bu zamların geçersiz olduğunu öne süren Dinç, şunları kaydetti: "Federasyonun zam yapma yetkisi yoktur. Esnaf ve Sanatkarlar kanunu madde 62’ye göre Fırıncılar Odasının zam talebi Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından karara bağlanıp bulundukları bölgenin en yüksek mülki amirliğine sunulur.

Esnaf ve Sanatkarlar Odasının kararı da nihai olmayıp mülki amirliğin 7 gün içinde zammı reddetme yetkisi vardır. Dolayısıyla bu zamlar herhalükarda mülki amirlerin önüne gelecek ve oralarda iptal edilecektir."