Doğan Holding PO'daki hisselerini OMV'ye sattı

Doğan Holding, Petrol Ofisi'nde sahip olduğu yüzde 54.17'lik payın tamamını, şirketteki ortağı Avusturyalı petrol ve doğalgaz şirketi OMV'ye 1 milyar euro'ya sattı

Doğan Holding PO'daki hisselerini OMV'ye sattı

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yönetim Kurulumuz yapmış olduğu toplantısında ve mutabık kalınan esaslar dahilinde; gerekli yasal izinlerin alınması; belirlenen koşulların sağlanması, hisse devri için gerekli her türlü koşulun sağlandığı hususunda alıcı ve satıcı tarafların müştereken mutabık kalmasıyla Petrol Ofisi A.Ş.’de tüm pay sahiplerine en az 489.200.000 USD tutarında kâr dağıtımı yapılması şartlarıyla, şirketimizin Petrol Ofisi A.Ş. sermayesinde sahip olduğu ve Petrol Ofisi A.Ş. sermayesinin yüzde 54.17’sine karşılık gelen, beheri 1 TL nominal değerli 312.665.848 adet (yüzde 54.14) A Grubu Nama/Hamiline paylar ile birlikte Petrol Ofisi A.Ş. sermayesinin yüzde 0.03’ünü temsil eden ve aşağıda belirtilen nitelikteki payların; taraflar arasında mutabık kalınan 1 milyar euro bedel üzerinden OMV Aktiengesellschaft’a devri işlemlerine başlanılmasına karar vermiştir.”

Hisse devir bedelinin kapanış koşullarının sağlanmasını takiben nakden ve peşin olarak ödeneceğinin belirtildiği açıklamada şöyle devam edildi:

“Söz konusu bedelin yarısı euro, yarısı ABD Doları cinsinden tahsil edilecektir. ABD Doları cinsinden tahsil edilecek kısım için kur EUR/USD=1,39 TL olarak sabitlenmiştir. Şirketimiz ve OMV, Petrol Ofisi A.Ş.’de mümkün olan en kısa sürede ve her halükârda kapanıştan önce olağanüstü bir genel kurul toplantısı yapılması ve söz konusu genel kurul toplantısı gündeminde, diğer hususların yanında, tüm pay sahiplerine en az 489.200.000 USD tutarında kâr dağıtımı yapılması hususunun da yer alması üzerinde mutabık kalmışlardır.” 

Yüzde 95.75’ine sahip oldu

OMV 2006 yılında Petrol Ofisi’nin yüzde 34’lük hissesini satın alarak Türkiye pazarına girmiş ve sonrasında hisse oranını 41.58’e çıkarmıştı. Reuters’ın OMV’nin açıklamasına dayanarak verdiği haberde ise “Bu satın alma, OMV’nin büyüme stratejisinde yeni bir adım. Bu adımla Türkiye’yi Avusturya ve Romanya ile birlikte 3. merkezimiz olarak konumlandırmayı amaçlıyoruz” denildi.

Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük enerji şirketi olarak tanınan OMV, satın almayla birlikte Petrol Ofisi’nin yüzde 95.75’ine sahip oldu.