Çözüm paketi TBMM'ye sunuldu

Yeni çözüm paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Paketin adı "Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi"...

Çözüm paketi TBMM'ye sunuldu

Hükümet, çözüm süreci çerçevesinde attığı adımları yasal hale getiren, "açılım tasarısını" TBMM'ye resmen sundu. Hükümet, çözüm süreci için halen yürürlükte olan kanunlarda değişiklik yapmak yerine, sürece "yasal zemin" oluşturan yepyeni bir kanun çıkarmayı tercih etti.   

İŞTE PAKET METNİNİN TAMAMI

Tasarı ile hükümetin çözüm süreci yetkileri yasal hale getirilirken,  çözüm sürecinde görev alanların "hukuki, idari ve cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmü getirildi. Tasarıda ayrıca, hükümete dağdan inecek PKK'lılar için rehabilitasyon imkanı yaratma yetkisi" de veriliyor.

Kanunun amacı "çözüm sürecine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi" olarak açıklanan tasarıda hükümete şu yetkiler veriliyor:

*Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyo-ekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarıda ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirler.

* Gerekli görülmesi halinde, yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar verir ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum ve kuruluşları görevlendirir.

* Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alır

* Bu kanun kapsamında yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesini sağlar

* Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonçlarını izler ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar, gerekli mevzuat çalışmalarını yapar."

SEKRETERYA KAMU GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI'NDA

Kanun tasarısında, çözüm sürecine ilişkin çalışmaların koordinasyonu ve sekreterya hizmetlerinin de Kamu Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yürütüleceği hükmü yer alıyor.

BAŞBAKAN "HÜKÜMET DEĞİL, DEVLET GÖRÜŞÜYOR" DEMİŞTİ

TBMM'ye bugün gönderilen kanun tasarısı ile, çözüm süreci çerçevesinde PKK ile yurtdışında ya da içinde görüşme yapma yetkisi "hükümete" veriliyor. PKK ile yapılan görüşmeler, Oslo müzakerelerine ilişkin ses kayıtlarının sızmasının ardından Türk siyasetinde polemik konusu olmuştu. Muhalefetin, özellikle de MHP'nin "Başbakan PKK ile görüşüyor" sözlerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tepki göstermişti.

Erdoğan, Eylül 2011'de yaptığı açıklamada Oslo görüşmelerinin, görüşmelerin yapıldığı tarihte "Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı" sıfatını taşıyan MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından yapıldığını vurgulayarak, "Öncelikle muhalefet partileri bir takım kavramları iyi öğrenemedikleri için ciddi bir siyasi sıkıntı yaşanıyor. Devletin söz konusu şahıslarla görüşme yapmama gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak biz hükümet olarak görüşme yapmıyoruz, biz bunu anlatmaya çalışıyoruz" demişti.

Başbakan, Eylül 2011 tarihinde ABD'ye seyahati öncesinde Oslo görüşmeleri konusunda şöyle konuşmuştu; "Göğsümü gere gere söylüyorum, devlet bu görüşmeleri yapar. Ama 3 tane 5 tane koyun güdmemiş adamdan siyasetçi olmaz. Hükümete yönelik laflarını aynen kendilerine iade ediyorum. Kendilerine şunu söylüyorum, devlet nedir, hükümet nedir bunu gidip öğrensinler."

ÇÖZÜM SÜRECİNDE GÖREV ALANLARA YASAL ZIRH

Tasarı ile, çözüm sürecinde görev alanlara da yasal zırh geliyor. Kanun tasarısının ilgili maddesi şöyle:

"Bu kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz."