Çek Kanunu komisyondan geçti

Çek Kanunu Tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Çek Kanunu komisyondan geçti

Tasarıya göre, tarafların anlaşması halinde karşılıksız çek verme suçundan mahkum olanların cezasının infazı ertelenebilecek veya durdurulabilecek.

Varılan anlaşmanın Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi halinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturma durdurulacak.