Yeni Yazısı > Bunun neresi tasarruf? - 20.08.2013

Bunun neresi tasarruf?
20 Ağustos 2013

Elektronik mühendisi okuyucum C.S.’den bir mektup aldım. Kalorifer petekleri üzerine konulan ısı pay ölçerler hakkında teknik bilgi göndermiş. Kendisine teşekkür ediyorum ve bu bilgiyi özetleyerek sizinle paylaşıyorum.

“Kalorifer giderlerinin arsa payı dışında yakıt ve ısınma miktarına göre değerlendirilmesinde iki sistem vardır. Bunlardan biri daireye yatay olarak giren kalorifer borusuna monte edilen ölçme aleti sayesinde yapılan ölçümdür.

[[HAFTAYA]]

Daireye giren ısı ile çıkan ısı arasındaki farkı belirler. Bunun bazı mahzurları vardır. Uzaktan okuma gerektirmez, okuma sistemi kolaydır, sağlıklı ölçüm yapar ancak kirli ısınma suyu çalışma sistemini bozabilir. Bizde yaygın kullanılan bir sistem değildir.

Bizde yaygın kullanılan sistem şudur: Ya dikey ısınma suyu borusuna takılır veya uygulamada olduğu gibi her bir radyatöre tek tek okuyucu takılarak ölçüm yapılır. Bu sistem bizde yaygın kullanılır. Ancak mahzurları çoktur.

Radyatörün bir kısmı ısınır bır kısmı ısınmaz. Dolayısı ile ölçüm yaptığı yüzey doğru ölçüyü göstermez. Petek önüne konulan eşya göstergeyi değiştirir. Hileli okumaya imkan tanır.

Gerçek daire içi ısıyı ölçmez, radyatörün ısısını ölçer.” Bunlar elektronik mühendisi okuyucumun saydığı bazı mahzurlar. Biraz ben özetlemeye çalıştım. Buna benim ekleyeceğim mahzurları da var.

Daire sahipleri tasarruf mülahazası ile radyatörlerini kapattığında komşu daireler normal ısıyı sağlamak için çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Böylece eski ödediği yakıt parasını arar hale gelir. Nitekim tatbikatta yakıt paralarının iki misline yakın arttığı tespit olunmuştur.