Yeni Yazısı > Beş yıl dikkatli yaşayın - 06.02.2011

Beş yıl dikkatli yaşayın
06 Şubat 2011

Bir şirket kurmuştuk ancak ortağım şirket evrakını alıp kayıplara karıştı. Bir müddet sonra da şirketin yüklü miktarda faturalar kestiğini söyleyerek benim arandığım bildirildi. Mahkemeye çıkarıldım. Olaydan haberdar olmadığımı söyledimse de mahkeme beni bir yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak iyi halimden beş yıl erteledi. Bu durumda ne yapılır? Ben ne yapabilirim? M.K.

[[HAFTAYA]]

Sizin anlatımınızdan anlaşılan size Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231. maddesi uygulanmış. Bu madde uzun. Çünkü bu maddeye 2006 yılı sonunda uzun uzun fıkralar eklendi ve kısaca özetlersem denildi ki: Verilen ceza iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verebilir. Bu hususta hakim tam anlamıyla serbest değildir. Şayet bu kararı verecek ise sanığın geçmişine, daha önce suç işleyip işlemediğini, gelecekte suç işleme eğilimi olup olmadığına bakacaktır. Bunlar olumlu ise önce ceza hükmünü açıklar ama sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verir. İşte bunu verdiğinde hüküm askıdadır. Beş sene beklenir. Beş sene içinde sanık kasten yeni bir suç işlemez ve bu süre içinde alınan tedbirlere uyarsa beş senenin sonunda verilen ve ertelenen hüküm ortadan kalkar, dava düşürülür. Peki beş sene içinde suç işlenirse ne olur? Bu halde mahkeme hükmü açıklar, durumu yeniden değerlendirir duruma göre cezadan bir kısmının infaz edilmemesine veya hapis cezasının ertelenmesine veya başkaca tedbirlere çevrilmesine karar verebilir. Ancak bu husus hakimin takdirindedir. İşte sizin beş sene içindeki durumunuz. Sakın ola ki herhangi bir kasdi suç işlemeyin. Bu hükmün açıklanmasının geri bırakılması meselesi Türk Hukuku’na yeni girdi. Bizler de henüz varlığına alışamadık. Bir kere ifade bana ters geliyor. Önce mahkum et, verdiğin cezayı açıkla, sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktım de. Bırakmadın açıkladın ya. Adamı bir yıl hapis cezasına çarptırdın daha ne olsun, söyledin işte. Bu ifadede sizce de bir terslik yok mu? Maddedeki amaç bir başka tarzda ifade edilemez miydi diye düşünüyorum. Siz beş yıl dikkatli yaşayacaksınız, sonra dikkatsiz olabilir misiniz? Hayır yanlış anlaşılmasın hepimiz her daim dikkatli yaşayacağız. Unutmayalım herkesin özgürlüğü başkalarının özgürlüğü ile sınırlı.