Aile sağlığı merkezleri hafta sonları açık mı olacak?

'Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak nöbet konusundaki değişikliğin farklı yorumlanması üzerine aile hekimlerinin çatı örgütü AHEF, yazılı bir açıklama yaptı

Aile sağlığı merkezleri hafta sonları açık mı olacak?
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yönetmeliğin 2. maddesinde, “Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç halinde, 657 sayılı Kanunun ek 33'üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilir “ ibaresi yer alıyor. Bu madde, vatandaşlar tarafından Aile Sağlığı Merkezlerinin haftasonları da açık olacağı şekilde yorumlandı.

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gürsel Özer,  maddenin yeni bir nöbet anlamı taşımadığını vurguladı. Özer, “2014 yılında Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerine zorunlu cumartesi nöbetleri getirdi. Efektif olmayan bu nöbetlere karşı AHEF tüm sahayla birlikte ortak mücadale etti ve nöbetler Ağustos ayında torba yasayla kaldırıldı. Dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan yeni yönetmelikle de bu mücadelemizi bir kez daha belgelenmiş oldu. 


'AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAFTA SONU KAPALI OLACAK'


Eski yönetmelikte, 'zorunlu 8 saat nöbet ve ihtiyaç halinde bu sürenin üzerinde nöbet' ibaresi yer almaktaydı. Yeni yönetmelikte ise 'ihtiyaç halinde' aile hekimlerine hafta içi sekizer saat, hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulamayacağı açık bir şekilde ifade edilmektedir. Yani bundan böyle aile hekimleri yalnızca Türk Halk Sağlığı Kurumu tarafından ihtiyaç duyulan durumlarda nöbete çağrılacaktır. Üzerine basa basa söylemek isterim ki 'ihtiyaç halinde' sözcüğü kanun ve yönetmeliklerle şekillenmiştir ve nöbet gerektiren yerlerde öncelikle gönüllülük esası vardır. Bunun dışında aile sağlığı merkezleri hafta sonları yine kapalı olacaktır. Vatandaşlarımızın yanlış anlaşmalar nedeniyle mağdur olmaması açısından bu konuya açıklık getirmeyi görev saydık. Aile hekimleri olarak her zaman vatandaşımızın yanında olmaya ve sağlıklı bir toplumun inşaasında görev yapmaya devam edeceğiz" dedi.