Yeni Yazısı > 10 sene uzun zaman - 31.08.2013

10 sene uzun zaman
31 Ağustos 2013

Babamın 1938’de aldığı bir tarla vardı. Babamın ölümü ile bana kaldı. Bulunduğu yer mahkemesince yapılan tespitte 223 bin 800 metrekare olarak belirlendi. Buradan 1980’de kadastro geçmiş, bir kısmını orman olarak tescil edilmiş. Sebep olarak 1978’de çıkarılan askıya itiraz etmemişim. Kalan kısmından bir bölümü de verdiğim söz üzerine yeğenimin adına tescil ettirdim ama sözünü tutmadı şimdi bunlar hakkında dava açabilirmiyim? A.A.

Birincisi, babadan kalan arazinin bulunduğu yerden kadastro geçmiş, arazinin bir kısmı gitmiş. Kural değil ama uygulamada kadastro geçip de arazisinin bir kısmı gitmeyen var mı?

[[HAFTAYA]]

Zira kadastro çalışmasında arazi maliklerini yerinde bulmak çoğunlukla mümkün olmaz. Bunun için çalışma yapılan yerdeki muhtar, ihtiyar heyeti üyesi veya konu komşudan bu arazinin maliki hakkında bilgi alınır ve bu bilgiye göre arazinin maliki belirlenir. Bu tür belirleme ne kadar sağlıklı olur bir düşünün. Ancak bunun telafisi için iki imkan tanınmıştır. Birincisi askı süresi içinde heyet çalışmasına itiraz, ikincisi 10 yıl süre ile dava açma hakkı. 10 yıl çok uzun zaman, işte bu hataların oluşacağı peşinen kabul edildiği için. Siz ise 1980’lerden söz ediyorsunuz, 30 seneyi aşkın süre, artık dava hakkı kalmamış. Ancak acaba tarihlerde bir hata mı yapıyorsunuz? 1980’de kadastro geçmiş ama siz 1978’deki askıya itiraz etmemişsiniz. Doğrusu önce kadastro geçer, çalışmanın sonucu askıya çıkar itirazlar ondan sonra başlar, anlatımınızda terslik var. Geleyim ikinci soruya. Ne yazık ki buna da olumlu yanıt veremeyeceğim. Yeğeninize verdiğiniz bölüm, her ne şekilde verdiyseniz yani satış mı, bağış mı veya bir başka yol mu bilemiyorum ama sizin elinizden sahte belgelerle hileli yollarla alınmadığı takdirde bugün için yapabileceğiniz bir şey yok. Devir tarihini 2006 olarak yazmışsınız, aradan 7 yıl geçmiş, yukarıda sözünü ettiğim sahtecilik gibi bir husus da olmadığına göre bugün için geri alma yönünde pek başarılı olamayacaksınız. Ne yazık ki sizin iki sorunuza da olumlu yanıt veremiyorum.